...

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna jumpforplanet.com

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy:

Administrator danych osobowych oraz jego dane kontaktowe

Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a jest nim Fundacja Jump For The Planet. Dane kontaktowe: ul. Milenijna 43 /2, 03-130, Warszawa, Polska KRS: 0000833578, NIP: 5242899521, REGON: 385789029, adres email: [email protected]

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w celu:
– archiwizowania dokumentów, statystyki oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń (6 ust. 1 lit f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu)
– obsługą w ramach formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu skontaktowania się z Użytkownikiem, który wysłał wiadomość posługując się formularzem kontaktowym)

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą: Fundacja Jump For The Planet, podmioty prowadzące obsługę IT, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

Informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Uprawnienia w zakresie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest możliwe nawet wtedy, gdy prawidłowo przetwarzano dane osobowe. Można użyć następującej formy: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez XY, udzielonej w dniu X w celu X”. Wycofanie zgody powinno być podpisane przez osobę, której dotyczą. Oświadczenie o wycofaniu zgody możecie Państwo wysłać na dane kontaktowe administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o warunkach podania danych osobowych

Dane osobowe Państwa podane przez Państwo jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji umowy. Wobec tego są Państwo zobowiązani do podaniach danych osobowych Państwa. Natomiast konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Partnerzy