...

Polityka prywatności

Polityka prywatności jumpforplanet.com

Co to jest Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych w związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego.

Słownik:

Fundacja Jump For The Planet – Administrator Danych Osobowych

Strona – strona internetowa Jump for the Planet

Formularz Kontaktowy – narzędzie za pomocą którego osoba odwiedzająca Stronę może wysłać wiadomość

Użytkownik – osoba, która przegląda zawartość Strony, a także może skorzystać z Formularza Kontaktowego

Kim jest Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest Fundacja Jump For The Planet. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w formie pisemnej pisząc pod adres: ul. Milenijna 43 /2, 03-130, Warszawa, Polska albo drogą korespondencji e-mail pisząc na adres e-mail: [email protected].

W jakim celu zbierane są dane?

Dane osobowe są zbierane w przypadku skontaktowania się Użytkownika poprzez Formularz Kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania ze świadczonych przez nas usług.

Podstawa prawna przetwarzania

W trakcie korzystania z Formularza Kontaktowego przetwarzane są dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail:

– w ramach prawnie uzasadnionego interesu skontaktowania się z osobą, która wysłała wiadomość posługując się Formularzem Kontaktowym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

– w ramach prawnie uzasadnionego interesu związanego z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń  – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Podczas korzystania ze strony pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera użytkownika – zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ i wersja systemu operacyjnego). Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach.

Kto może przetwarzać dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych oraz mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora .

Dostęp do danych osobowych

Do danych osobowych zbieranych przez Fundację Jump For The Planet mają bezpośredni dostęp wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora po wcześniejszej autoryzacji. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów.

Zabezpieczenia

Fundacja Jump For The Planet stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Fundacja Jump For The Planet zobowiązuje się chronić dane Klientów zgodnie z normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Pliki Cookies, Adres IP

Strona używa plików, tzw. cookies. Zapisywane są one przez oprogramowanie strony internetowej na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Nasze oprogramowanie wykorzystuje następujące typy plików cookies:

1) Cookies sesji: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesji nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osób odwiedzających stronę internetową.

2) Cookies stałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Osoby odwiedzającej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies stałych, tworzonych przez stronę internetową, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za zgodą osoby odwiedzajacej (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób stały.

Strona wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla systemów komputerowych Użytkowników stronę. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies na komputerze. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

Jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies?

Użytkownik powinien skontaktować się z twórcą przeglądarki internetowej z której korzysta lub sprawdzić informacje na jego stronie internetowej.

Fundacja Jump For The Planet może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP jest numerem przydzielanym komputerowi Użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Większość operatorów przypisuje komputerowi adres dynamicznie, zmienia się on przy każdym połączeniu z Internetem. Z tego powodu traktowany jest, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez stronę przy diagnozowaniu problemów technicznych z oprogramowaniem strony, tworzeniu analiz i statystyk.
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. XY nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Mogą one różnić się zasadniczo od niniejszej Polityki Prywatności.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Uprawnienia osoby odwiedzającej stronę

– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych osobowych;

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Zmiana Polityki Prywatności

Fundacja Jump For The Planet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Partnerzy